Слобідська громада

Одеська область, Подільський район

Пенсійний фонд України інформує!

Дата: 28.08.2021 09:54
Кількість переглядів: 904

Фото без описуПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ В СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ 

Прийом та обслуговування здійснюються незалежно від взяття на облік (місця проживання, перебування) особи на території обслуговування відповідного органу Пенсійного фонду з питань:
надання загальної інформації про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій, сплату обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду, ведення обліку (коригування відомостей) про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
прийому заяв, передбачених абзацом першим пункту 1.1 розділу І, пунктом 5.1 розділу V Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846, та заяви про підтвердження стажу роботи відповідно до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року № 18-1 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2006 року за № 1231/13105;
одержання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб Державного реєстру);
реєстрації користувача на вебпорталі;
ведення електронних пенсійних справ - щодо виду пенсії, суми призначеної пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, дати виплати та закінчення виплати пенсії, оподаткування та інших утримань.
Інформування про порядок вирішення питання одержувача послуги;
Консультування;
Надання інформації та результатів розгляду заяв, звернень;
Видача повідомлень, довідок, виписок, інших документів з питань пенсійного забезпечення, сплати обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
Запис на прийом;
Надання одержувачу послуги можливості перегляду персональних даних, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, електронній пенсійній справі.

 Надання послуг в електронній формі

Надання органами Пенсійного фонду послуг в електронній формі здійснюється з використанням технологій віддаленого доступу (вебтехнологій) та автоматизованої передачі і обробки інформації і включає:
реєстрацію користувачів електронних послуг на вебпорталі;
доступ до розміщеної на вебпорталі інформації;
доступ для користувача електронної послуги до інформації про стан відомостей про застраховану особу, пенсійних виплат, стан відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, стан взаєморозрахунків за зобов’язаннями платника (за умови підтвердження ідентифікації особи, що одержує доступ, шляхом реєстрації особи в базі даних вебпорталу);
замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або витягу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру з використанням перевірочних кодів (для користувачів, які зареєстровані на вебпорталі та ідентифіковані за допомогою кваліфікованого електронного підпису);
подання користувачем електронних послуг через вебпортал з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID заяв, для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування",  та заяви про підтвердження стажу роботи відповідно до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу, разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів);
замовлення послуги інформування за допомогою СМС-повідомлення;
взаємодію користувача електронної послуги з органами Пенсійного фонду з питань:
заповнення бланків заяви, скарги, пропозиції, запиту в електронній формі;
стану розгляду заяв, скарг, пропозицій, запитів, поданих в електронній формі;
подання запитів для підготовки в паперовій формі довідок, інших документів, які заявник одержує під час особистого звернення до органів Пенсійного фонду;
попереднього запису на прийом в органі Пенсійного фонду;
одержання іншої необхідної довідкової інформації (місцезнаходження, телефони органів Пенсійного фонду, новини тощо).
Електронні послуги можуть надаватися через агентські пункти після ідентифікації особи засобами вебпорталу.
Електронні послуги можуть надаватися через мобільний додаток доступу до персональної сторінки користувача послуг.
Реєстрація користувачів електронних послуг на вебпорталі здійснюється на підставі заяв,  поданих до органу Пенсійного фонду особисто з пред’явленням документів, що посвідчують особу. У разі подання заяв через уповноваженого представника до заяви додаються документи, що підтверджують його повноваження.
Реєстрація на вебпорталі осіб, які мають кваліфікований електронний підпис або платіжну картку, що одночасно є пенсійним посвідченням, здійснюється автоматично.
               Незалежно від реєстрації особи на вебпорталі надається доступ до інформації про:
порядок реєстрації користувача електронної послуги у базі даних вебпорталу;
права, обов’язки та відповідальність одержувачів пенсійних та інших виплат, що здійснюються Пенсійним фондом України; порядок одержання та використання пенсійного посвідчення;
умови, порядок призначення, перерахунку та виплати пенсій тощо;
зразки заяв, скарг, пропозицій, запитів на інформацію, інших документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсій, переведення з одного виду пенсії на інший, зміни способу виплати пенсій, виплати допомоги на поховання тощо, включаючи можливість роздрукування або заповнення таких документів в електронній формі;
права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб; порядок одержання та використання посвідчення застрахованої особи; порядок організації прийому громадян в органах Пенсійного фонду;
облік страхувальників в органах Пенсійного фонду, їх права та обов’язки;
порядок ведення персоніфікованого обліку сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших обов’язкових платежів;
порядок ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
порядок проведення органами Пенсійного фонду перевірок, а також досудового оскарження рішень органів Пенсійного фонду; систему органів Пенсійного фонду, місцезнаходження органів Пенсійного фонду та їх сервісних центрів, номери їх телефонів, новини.
регулювання правових і фінансових відносин між органами Пенсійного фонду, страхувальниками, у тому числі фізичними особами - підприємцями та особами, які забезпечують себе роботою самостійно;
      Дистанційне обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду
 Дистанційне обслуговування осіб здійснюється:
через Контакт-центр Пенсійного фонду України;
за "гарячими" телефонними лініями органів Пенсійного фонду;
шляхом консультування засобами електронної пошти, через сторінки органів Пенсійного фонду у соціальних мережах, іншими засобами комунікації через ІР-мережі та засобами мобільного зв’язку.
Під час дистанційного обслуговування осіб інформація з обмеженим доступом, включаючи відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, електронної пенсійної справи або інші повідомлені особою відомості для призначення, перерахунку пенсії, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший, інформація про місце проживання, номер облікової картки застрахованої особи особою, яка здійснює опрацювання (розгляд) звернення, не наводиться.
Контакт-центр працює шість днів на тиждень, крім святкових днів: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу - з 8:00 до 14:00.
Контакт-центр Пенсійного фонду України забезпечує:
приймання, реєстрацію (в електронній формі в обсязі повідомлених особою відомостей) та опрацювання звернень, що надходять телефоном;
інформування та консультування осіб щодо норм законодавства, актуальних питань державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
моніторинг найважливіших соціально-економічних питань, що потребують невідкладного прийняття рішень (заходів реагування) Пенсійним фондом України;
оперативне реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, які порушуються у зверненнях;
надання заявникам інформації про порядок вирішення порушених ними питань та/або оскарження дій (бездіяльності) органів Пенсійного фонду;
аудіофіксацію телефонних розмов для контролю за якістю обслуговування (за згодою);
надання консультаційних послуг особам з порушенням слуху із використанням вебкамери та програмного забезпечення, що забезпечує голосовий та відеозв’язок через мережу Інтернет.
Інформація про графік роботи Контакт-центру Пенсійного фонду України розміщується на вебпорталі Пенсійного фонду України.
З питань, що не потребують додаткового опрацювання, Контакт-центр надає необхідну інформацію чи консультацію одразу під час вхідного дзвінка.
Якщо особа звернулася з питання, вирішення якого потребує залучення до його розгляду фахівців структурних підрозділів Пенсійного фонду чи його територіальних органів, таке звернення передається керівництву органу Пенсійного фонду для визначення відповідального за його розгляд. За результатами розгляду такого звернення надається відповідь. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в п’ятиденний строк повертається особі з відповідними роз’ясненнями.
Питання, що не належать до компетенції Пенсійного фонду, підлягають реєстрації, але не розглядаються по суті. Такі звернення в п’ятиденний строк пересилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
Якщо для надання відповіді по суті необхідні персональні дані особи (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження), Контакт-центр повідомляє про це заявника, а у разі їх ненадання має право запропонувати іншу форму звернення та завершити розмову.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних