Слобідська громада

Одеська область, Подільський район

Положення Комунальної установи «Місцева пожежна команда» Слобідської селищної ради в новій редакції

Положення Комунальної установи «Місцева пожежна команда» Слобідської селищної ради   в новій редакції

 

                                                                                Додаток № 1

                                                          до рішення Слобідської селищної ради

                                                          від 29 червня 2022 року № 722-VIII 

                             

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                          рішенням  сесії   Слобідської селищної ради 

                                                          від 29 червня 2022 року № 722-VIII 

                                                                               

                                                                        ПОЛОЖЕННЯ

                 Комунальної  установи  «Місцева  пожежна  команда»                                         Слобідської  селищної ради в новій редакції  

                         

   I. Загальні положення

        1.1. Комунальна установа «Місцева  пожежна  команда» Слобідської селищної ради (далі – МПК (О) (код ЄДРПОУ 39802497) заснована на комунальній власності для забезпечення пожежної безпеки на території Слобідської територіальної громади, місце знаходження: 66050, смт Слобідка, вулиця Базарна буд. 1,  Подільського  району,   Одеської  області;

Засновником  МПК (О) є Слобідська  селищна  рада (утворена за рішенням Слобідської селищної ради від 29 січня 2015 року № 587-VI «Про створення Комунальної установи «Слобідська селищна пожежна команда» та затвердження найменування Комунальна установа «Місцева пожежна команда» Слобідської селищної ради»), з метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій на території Слобідської  територіальної громади

1.2. МПК( О) у своїй  діяльності  керується Конституцією і законами України,
а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями Слобідської  селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями  голови  селищної  ради.

       1.3. У питаннях організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, експлуатації пожежно-, аварійно-рятувальної техніки та оснащення, безпеки праці під час гасіння пожеж  МПК (О) керується нормативно-правовими актами, передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

       1.4. МПК (О) утворюється з числа громадян, які постійно проживають у населених пунктах  Слобідської селищної ради, а також з числа працівників підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Слобідської селищної  ради.

       1.5.Структуру МПК (О), а також посадові інструкції їх членів затверджує Слобідська селищна рада за пропозицією голови  селищної  ради  відповідно до покладених на МПК (О)  завдань.

       1.6. МПК (О) входить до системи забезпечення пожежної безпеки Подільського району та у разі необхідності може залучатись до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі - НС), проведення пожежно-, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС відповідно до Плану залучення сил та засобів для гасіння пожеж на території  Подільського  району, який затверджується розпорядженням голови Подільської районної державної адміністрації за погодженням з Головним управлінням ДСНС України у Одеській  області та іншими суб'єктами господарювання, сили і засоби яких залучаються для ліквідації НС (подій, пожеж) на території району.

      1.7. МПК (О) виконує покладені на неї завдання в межах, визначених згідно з рішенням  селищної  ради.

      1.8.МПК (О) під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території району виїзду МПК (О).

      1.9.Контроль за діяльністю МПК(О) здійснюють виконавчий комітет Слобідської селищної ради та Головне управління ДСНС України у через районний відділ ДСНС.

      1.10.За рішенням  Слобідської  селищної   ради  МПК(О)  має право набувати статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку.

       1.11.Залучати членів МПК (О) та її пожежну техніку до виконання завдань, не передбачених законодавством, у тому числі цим Положенням, заборонено.

       1.12.МПК (О) може мати власний гімн, знак та прапор, спеціальний одяг та знаки розрізнення, положення про застосування та використання яких затверджується  селищною  радою відповідно до вимог законодавства.

       1.13.Керівник МПК(О) у місячний строк з дня утворення інформує про її утворення  Подільський районний відділ Головного управління ДСНС України у Одеській області з метою внесення її до Реєстру.

      1.14.У разі ліквідації МПК(О)  селищна рада у тижневий строк з дня прийняття такого рішення інформує Подільський  районний відділ Головного управління ДСНС України у  Одеській  області.

 

ІІ. Основні завдання та функції

  1. Основними завданнями МПК (О) є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та випадків загибелі і травмування людей на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.
  2. МПК (О) відповідно до покладених на неї завдань:
 1. проводить заходи із запобігання виникненню пожеж;
 2. контролює дотримання вимог пожежної безпеки в населених пунктах Слобідської  селищної  ради;
 3. здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи з мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та відомчої і місцевої пожежної охорони;
 4. вживає заходів для постійного підтримання своєї готовності до виконання покладених на неї функцій;
 5. інформує Подільський районний відділ Головного управління ДСНС України у  Одеської області про факти виникнення пожеж і порушення вимог пожежної безпеки;
 6. вживає заходів для широкого інформування громадськості про причини виникнення пожеж та їх небезпеку, порядок дій у разі виникнення пожежі;
 7. проводить роботу, спрямовану на формування у громадян свідомого ставлення до необхідності дотримання вимог пожежної безпеки, залучення їх до активної співпраці у заходах із запобігання виникненню пожеж, здійснення відбору серед них осіб, що виявляють бажання стати членами МПК (О);
 8. вносить Слобідській селищній раді пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;
 9. бере участь:

разом з районним відділом Головного управління ДСНС України у Одеській області, відділом освіти, молоді,  спорту, культури, туризму та охорони здоров’я    Слобідської селищної  ради, молодіжними організаціями у заходах з утворення та організації роботи дружини юних пожежних;

разом з представниками Подільського районного відділу Головного управління ДСНС України у Одеській області у проведенні відпрацювань населених пунктів та перевірок стану дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об'єктах суб'єктів господарювання, розташованих на території  селищної  ради (за необхідністю);

у проведенні перевірок джерел протипожежного водопостачання, розташованих на території селищної  ради;

у проведенні тактичних навчань на об'єктах підвищеної небезпеки, розташованих на території  селищної  ради;

 1. може виконувати роботи, пов’язані із запобіганням виникненню пожеж при наявності кваліфікованих фахівців та необхідних дозвільних документів, на платній основі;
 2. здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.
  1. Протоколи про порушення вимог щодо пожежної безпеки складаються підрозділами МПК(О) в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 частини другої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

ІІІ. Вимоги до осіб, які виявили бажання стати членами МПК (О)

  1. Членом МПК (О) на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 21-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на неї обов'язки.
  2. Особи, які виявили бажання стати членами МПК (О), подають на ім'я керівника МПК (О) письмову заяву.
  3. Зарахування до членів та виключення з членів ДПК (Д), подальші зміни її складу тощо здійснюються Слобідською селищною радою.
  4. Підставою для виключення з членів МПК (О) є:

заява про виключення за власним бажанням;

невиконання своїх обов'язків;

стан здоров'я, що не дозволяє брати участь у діяльності МПК (О)

ІV. Права і обов'язки членів МПК (О)

  1. Члени МПК (О) мають право:

4.1.1. під час гасіння пожеж – на безперешкодний доступ до всіх виробничих та інших приміщень, будівель і територій, а також на вжиття будь-яких заходів з метою рятування людей, ліквідації пожежі та запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків НС та гасінням пожежі;

4.1.2. одержувати при виконанні робіт із гасіння пожеж відомості про наявність у будівлях та приміщеннях людей, вибухових та вибухо-пожежонебезпечних матеріалів, а також іншу необхідну інформацію;

4.1.3. у разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки складати на винних осіб протоколи про вчинення адміністративного правопорушення (стаття 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і в триденний термін передавати їх на розгляд до районного відділу Головного управління ДСНС України  у  Одеській  області;

4.1.4. на вимогу керівника МПК (О) для гасіння пожежі:

державні, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і суб'єкти господарювання зобов’язані надавати безоплатно в його розпорядження вогнегасні речовини, техніку, пально-мастильні матеріали, обладнання, засоби зв’язку, а під час пожежі, що триває понад три години, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі;

посадові особи об'єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт зобов’язані припинити дії, які перешкоджають членам МПК (О) виконувати поставлені завдання;

особи, які перебувають у зоні НС або поблизу місця пожежі, зобов’язані дотримуватися правил, запроваджених установленими заходами безпеки;

4.1.5. проводити під час гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС документування, фото,- та відеозйомку і звукозапис;

4.1.6. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

4.1.7. використовувати в установленому порядку засоби зв'язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки членів МПК (О) та спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об'єкти і території;

4.1.8. брати участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об'єктів на території  селищної  ради.

  1. Члени МПК (О) зобов'язані:

здійснювати заходи із запобігання виникненню пожеж;

у разі проведення заходів із запобігання пожежам та виявлення при цьому порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі, перешкоджати її гасінню або евакуації людей, інформувати про це селищну раду і районний відділ Головного управління ДСНС України у Одеській  області;

мати спеціальні знання в обсязі, необхідному для виконання покладених обов'язків у складі МПК (О), відвідувати заняття згідно з розкладом;

знати розміщення джерел протипожежного водопостачання в населених пунктах, систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння та інших технічних засобів, правила застосування та вміти використовувати їх при гасінні пожеж;

знати способи оповіщення населення про пожежу;

проводити агітаційно-роз'яснювальну роботу з метою недопущення виникнення пожеж та загибелі людей на них;

дотримуватися вимог законодавства, дисципліни, охорони праці, дбайливо ставитися до майна МПК (О), утримувати у справному стані пожежну техніку та пожежно-технічне спорядження;

викликати пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС України  у  Одеській  області при виникненні пожежі;

знати свої обов'язки, взаємодіяти з пожежно-рятувальними підрозділами Головного управління ДСНС України  у  Одеській  області під час гасіння пожежі і брати активну участь у її ліквідації;

виконувати розпорядження керівника МПК (О) та його заступників;

виконувати інші покладені на них обов'язки.

V. Керівництво ДПК (Д)

  1. МПК (О) очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади рішенням виконавчого комітету Слобідської  селищної  ради.
  2. Керівник МПК (О) може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади рішенням виконавчого комітету Слобідської селищної  ради за поданням керівника МПК (О).
  3. У разі відсутності керівника МПК (О) обов'язки виконує його заступник.
  4. Керівник МПК(О) здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.
  5. Керівник МПК(О) розробляє та за погодженням з районним відділом Головного управління ДСНС України у Одеській  області подає на затвердження Слобідської  селищної  ради:

порядок залучення членів МПК (О) до чергувань і профілактичної роботи у вільний від роботи час;

табель оперативного розрахунку МПК (О);

схему та спосіб оповіщення членів МПК (О) та населення про пожежу;

перелік територій (об'єктів, будинків і споруд, приміщень тощо), де здійснюються заходи із запобігання пожежам;

функціональні обов'язки членів МПК (О);

перелік майна, пожежно-рятувальної техніки, спорядження, оснащення, засобів зв'язку тощо;

порядок проведення теоретичних і практичних занять.

  1. Керівник МПК (О) зобов'язаний:

організовувати гасіння пожеж, порятунок людей і майна до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

вживати профілактичних заходів із запобігання виникненню пожеж;

проводити заняття з членами МПК (О) і перевіряти їх рівень готовності до дій за призначенням;

інформувати Слобідську селищну раду у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки;

розробляти і вести необхідну документацію;

планувати і організовувати роботу, розробляти заходи для реалізації поточних завдань, функцій і обов'язків членів МПК (О);

визначати порядок оповіщення і збору членів МПК (О);

здійснювати контроль за діяльністю членів МПК (О) і вести облік фактичного часу чергування або іншої роботи членів МПК (О);

надавати Слобідській  селищній  раді пропозиції стосовно необхідних коштів на утримання МПК (О);

знати порядок організації гасіння пожеж, застосування наявної пожежно-рятувальної техніки, первинних засобів пожежогасіння, розміщення джерел протипожежного водопостачання (водоймищ, гідрантів тощо);

приймати наявну пожежно-рятувальну техніку, оснащення, засоби зв'язку і стежити за їх справністю;

виконувати інші обов'язки пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки, покладені на нього  селищною  радою.

VI. Порядок організації заходів із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння добровільною пожежною командою

  1. Обсяг і повноваження МПК (О) стосовно здійснення заходів щодо запобігання пожежам у населених пунктах та на підприємствах, в установах і організаціях визначаються Слобідською селищною радою із урахуванням конкретних умов діяльності МПК (О) за погодженням з Подільським  районним відділом Головного управління ДСНС України  у  Одеській  області.
  2. В МПК (О) ведеться така документація:

               графік чергувань членів МПК (О);

журнал обліку профілактичної і роз'яснювальної роботи;

журнал перевірок стану організації діяльності та несення служби  МПК (О);

журнал реєстрації цілодобового чергування членів МПК (О);

журнал обліку виїздів на гасіння пожеж.

  1. Керівник МПК (О) та його заступник, водії пожежних автомобілів, члени МПК (О) повинні пройти спеціальну підготовку на базі навчального закладу, що пройшов атестацію на право надання освітніх послуг за відповідними професіями.

Керівник МПК (О) та його заступник, водії пожежних автомобілів, члени МПК (О) повинні пройти за попереднім погодженням з Слобідською селищною радою та згідно з планом-графіком стажування у пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

  1. Підготовка членів МПК (О) проводиться керівником відповідно до навчальних програм, які погоджуються з Головним управлінням ДСНС України у Одеській  області (не менше чотирьох годин на місяць).

Для підготовки членів МПК (О) можуть залучатися фахівці районного відділу Головного управління ДСНС України у  Одеській   області.

  1. Практичні заняття з членами МПК (О) проводяться не рідше одного разу на квартал для відпрацьовування навичок з евакуації людей, рятування матеріальних цінностей на пожежах, участі в гасінні пожеж та взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.
  2. Порядок виїзду МПК (О) на гасіння пожеж за межі населених пунктів Слобідської селищної ради визначається Планом залучення сил та засобів для гасіння пожеж на території  Подільського  району.
  3. Члени МПК (О) під час виконання покладених на них завдань підпорядковуються тільки керівнику МПК (О) або його заступнику, а при виконанні робіт із гасіння пожеж – керівнику гасіння пожежі.

VII. Матеріально–технічне забезпечення, соціальний захист та заохочення членів МПК (О)

  1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення МПК (О) здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна МПК(О), дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.
  2. Приміщення, засоби зв’язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності МПК (О), підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.
  3. Придбання пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання, засобів індивідуального захисту та спорядження, зв'язку й іншого устаткування, проведення технічного обслуговування та ремонту здійснюється Слобідською селищною  радою.
  4. Винагорода особам, які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань, громадянам, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється згідно з укладеними цивільно-правовими договорами між такими особами і Слобідською  селищною радою за рахунок коштів, що виділяються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем основної роботи, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  5. Членам МПК (О) за рахунок  Слобідської селищної ради видається комплект спецодягу (спорядження), необхідного для виконання завдань.
  6. Члени МПК (О) підлягають обов’язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України "Про страхування" та Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів  пожежних дружин (команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1995 року № 232.
  7. Членам МПК (О), які відповідно до своїх обов'язків долучаються до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством.
  8. Слобідською селищною радою у межах законодавства можуть встановлюватись інші пільги, заохочення та соціальні гарантії членам  МПК (О).
  9. Колективним  договором можуть  регулюватися  інші  виробничі, трудові та соціально-економічні  відносини, пов'язані з членством у МПК (О).

 

Начальник Комунальної установи «Місцева пожежна команда» Слобідської селищної ради  ________________О. ПОЛЯКОВ

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Слобідської

Селищної ради

 

_____________  В. ДОЦУЛЕНКО

_____________р.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник Головного управління

ДСНС України у Одеській області 

полковник служби цивільного захисту

______________

_____________р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних