Слобідська громада

Одеська область, Подільський район

Питання стосовно податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску.

Дата: 16.11.2021 10:13
Кількість переглядів: 293

    Фото без опису

 

При сплаті податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску необхідно зазначати відповідний код виду сплати

Головне управління ДПС в Одеській області звертає увагу платників податків на неухильному дотриманні вимог при заповненні банківських документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску в частині стягнення податкового боргу з обов'язковим зазначенням кодів сплати.

Так, при сплаті податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску необхідно зазначати відповідний код виду сплати:

140 - Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску;

145 - Надходження розстрочених (відстрочених) сум;

  1. - Стягнення в межах виконавчого провадження;

149 - Надходження в бюджет коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів;

117 - Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство;

  1. - Надходження до бюджету коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах.

Крім того, щоб уникнути можливих помилок при сплаті платежів, необхідно чітко дотримуватись вимог наказу Міністерства фінансів України від 24.07.2015 року № 666 (із змінами та доповненнями). Зокрема, при заповненні документів на переказ з метою сплати податкового боргу (недоїмки з єдиного внеску) необхідно зазначати:

  1. - службовий код «*»;
  2. - код виду сплати;
  3. - код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія, номер паспорта;
  4. - інформація про призначення платежу.

За правильність заповнення реквізитів у платіжних документах відповідальність несе платник податків. 

Розстрочення та відстрочення податкового боргу

Відповідно до підпункту 14.1.175. статті 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) податковий борг - це сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ.

Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу (підпункт 100.2 статті 100 ПКУ).

Розстроченням (відстроченням) грошових зобов’язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов’язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день прийняття рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу.

Податкові органи мають право приймати рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також про списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством.

Згідно із пунктом 1.4 Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10,2013 №574 (далі - Порядок № 574) розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) вважається наданим, якщо на підставі заяви платника податків прийнято відповідне рішення податкового органу та укладено договір про розстрочення (відстрочення).

Строк дії розстрочення (відстрочення) податкового боргу починається здати прийняття податковим органом рішення про розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання (податкового боргу) та закінчується датою, зазначеною у договорі про розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання (податкового боргу), за винятком випадків дострокового погашення такого податкового боргу (абзац другий пункту 1.9 Порядку № 574).

Якщо виник податковий борг: дізнайтесь, як зараховуються кошти, що сплачує платник податків

Статтею 87 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) визначено, що у разі наявності у платника податків податкового боргу, контролюючі органи зобов’язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, у рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеному платником податків.

Зазначена вимога ПКУ реалізована у Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 (далі - Порядок).

Згідно з пунктом 8 цього Порядку, у разі наявності у платника податків/платника єдиного внеску податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску розрахунковий документ на переказ коштів приймається до виконання незалежно від напряму сплати, зазначеного у полі «Призначення платежу» розрахункового документа. При цьому зарахування коштів відбувається у порядку черговості, встановленому Податковим кодексом України, а такому виду сплати присвоюється код виду сплати 140 - «Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску».

Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до пункту 131.2 статті 131 ПКУ при погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує платник податків, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов’язання.

У наступну чергу кошти зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу - в рахунок пені.

Якщо платник податків не виконує встановленої цим пунктом черговості платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), контролюючий орган здійснює такий розподіл самостійно.

Головне управління ДПС в Одеській області звертає увагу платників податків на необхідності дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 та при наявності податкового боргу (недоїмки з єдиного внеску) зазначати код виду сплати 140 - надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу ((недоїмки з єдиного внеску).

Маєте податковий борг: до вас прийде податковий керуючий

Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що у разі наявності у платника податків податкового боргу згідно з статтею 91 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) призначається податковий керуючий.

Податковий керуючий - посадова (службова) особа контролюючого органу, на яку покладається виконання функцій, спрямованих на погашення податкового боргу платника податків.

Порядок призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2017 N 529, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.06.2017 N 786/30654.

Податковий керуючий має права та обов’язки відповідно до Кодексу.

Так, податковий керуючий описує майно платника податків, що має податковий борг, в податкову заставу, здійснює перевірку стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі, готує документи для звернення до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, для його продажу у випадках, передбачених Кодексом,

одержує від боржника інформацію про операції із заставленим майном, а в разі його відчуження без згоди контролюючого органу (за умови, коли наявність такої згоди має бути обов’язковою згідно з вимогами Кодексу) вимагає пояснення від платника податків або його службових (посадових) осіб. У разі продажу в рахунок погашення податкового боргу майна платника податків, на яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право отримувати від такого платника податків документи, що засвідчують право власності на зазначене майно.

При цьому, у разі відмови платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право залучати до опису майна платника податків не менш як двох понятих.

У разі якщо платник податків, що має податковий борг, перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених Кодексом, такий податковий керуючий складає акт про перешкоджання платником податків виконанню таких повноважень.

Контролюючий орган звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках боржника та його зобов’язання виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені Кодексом.

Строк, на який можуть бути зупинені видаткові операції, визначається судом, але не більше двох місяців.

Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків може бути достроково скасовано за рішенням податкового керуючого або суду.

Своєчасна сплата єдиного внеску - це захищені соціальні гарантії для кожного

Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що станом на 01.11.2021 року, заборгованість зі сплати єдиного внеску по Одеській області складає понад 1 млрд грн, з яких понад 850 млн грн припадає на суб’єктів малого бізнесу - фізичних осіб - підприємців.

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що заборгованість з єдиного внеску ставить під загрозу своєчасність виплати пенсій та призводить до незарахування страхового стажу працівникам підприємств при виході на пенсію.

Чинним законодавством передбачені заходи, що застосовуються контролюючими органами до платників єдиного внеску, які допустили його несвоєчасну сплату.

Відповідно до ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 р. № 2464Л/І «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» до платників, які не виконали визначені цим законом обов’язки щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, застосовуються заходи впливу та стягнення.

Так, якщо на кінець календарного місяця платник має недоїмку зі сплати єдиного внеску або борги зі сплати фінансових санкцій та пені, йому надсилається вимога про сплату боргу (недоїмки). Вимога формується на підставі даних інформаційних систем на суму боргу, що перевищує 10 гривень. Вимога про сплату боргу (недоїмки) є виконавчим документом. Протягом 10 календарних днів з дня одержання вимоги платник зобов’язаний сплатити зазначені у вимозі суми недоїмки, штрафів та пені.

У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку.

Вимога територіального органу державної податкової служби про сплату недоїмки або рішення суду щодо стягнення суми недоїмки виконується державною виконавчою службою в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст, 26 Закону України від 02 червня 2016 р. № 1404-VIII «Про виконавче провадження» одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження накладається арешт на все майно та кошти боржника.

Нагадуємо, що згідно з чинним порядком нарахування і сплати єдиного внеску щомісячна його обов’язкова сплата деякими категоріями застрахованих осіб, а саме: фізичними особами - підприємцями, які обрали загальну систему оподаткування; фізичними особами - підприємцями, платниками єдиного податку 1-3 груп; особами, які провадять незалежну професійну діяльність; певної категорії членів фермерського господарства не може бути меншою певного мінімального розміру, незважаючи на те, чи здійснюється платником внеску господарська діяльність У 2021 році мінімальний страховий внесок становить 1320,00 гривень. Його несплата за будь-яких причин призводитиме лише до накопичення боргів. Тому, у разі якщо зазначені категорії платників внеску вирішили завершити підприємницьку діяльність, їм слід оформити припинення суб’єкта господарювання згідно з вимогами чинного законодавства.

Фахівцями податкової служби області вживаються заходи щодо погашення існуючої заборгованості зі сплати єдиного внеску, основними з яких сьогодні є зустрічі з керівниками підприємств-боржників з питань пошуку шляхів погашення боргів з єдиного внеску, аналіз своєчасності надсилання боржникам вимог щодо сплати недоїмки з єдиного внеску, здійснення моніторингу узгодження, оскарження і передачі узгоджених вимог про сплату боргу до органів державної виконавчої служби, проведення звірок щодо відкритих виконавчих проваджень за переданими вимогами щодо стягнення боргів з єдиного внеску тощо.

Крім цього, за зверненнями податкової служби, при наявності достатніх підстав, органи державної виконавчої служби звертаються до суду, щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до повного погашення існуючої заборгованості з єдиного внеску.

За результатами вжитих заходів у рахунок погашення недоїмки з єдиного внеску за десять місяців 2021 року від боржників регіону надійшло понад 180 млн гривень.

В Головному управлінні ДПС в Одеській області наголошують, що тільки сумлінне ставлення платників єдиного внеску до своїх обов’язків перед державою і суспільством щодо своєчасної сплати внеску та розуміння необхідності термінового погашення заборгованості дозволить вирішити проблему створення нових боргів та стане запорукою своєчасного фінансування пенсій та соціальної допомоги відповідним верствам населення.

Нагадуємо, що інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг розміщується на вебпорталі ДПС ïhttps://tax.qov.uaï за посиланням https://tax.oov.ua/dovidniki--reestri- perelik/pereliki-/296361 html.

Крім того, на вебпорталі ДПС працює сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (https://tax.QOV.ua/businesspartner).

Для перевірки надійності ділового партнера, зокрема щодо сумлінності у сплаті податків, достатньо ввести відому інформацію в одне з полів або в обидва поля і система здійснить пошук у базах даних, доступних для публічного використання і повідомить про результати пошуку, щодо відсутності або наявності боргу у платника податків.

Звертаємо увагу! Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних