Слобідська громада

Одеська область, Подільський район

Пенсійний фонд інформує.

Дата: 24.01.2022 13:59
Кількість переглядів: 167

 Фото без опису

Постанова Кабінету Міністрів України N 963 від 15.09.2021 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” (особам у віці від 70 до 75 років та які народилися  з 01.01.1962 по 31.12.1962).

З метою здійснення послідовних заходів щодо підтримки найбільш вразливих категорій осіб, які досягли відповідного віку та мають тривалий страховий стаж, і додаткового соціального захисту жінок в умовах підвищення пенсійного віку Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що з 1 жовтня 2022 року:

особам у віці від 70 до 75 років, у яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, є меншим від розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески та яка (який) враховується для обчислення пенсії, виплачується у межах зазначеного розміру щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 300 гривень.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку.

Починаючи з 2023 року розмір щомісячної компенсаційної виплати щороку з 1 березня підвищується на коефіцієнт збільшення, який визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) за рішенням Кабінету Міністрів України з одночасним визначенням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої (якого) сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії. Кожен наступний перерахунок у зв’язку із збільшенням щомісячної компенсаційної виплати проводиться з урахуванням збільшеного у попередні роки розміру щомісячної компенсаційної виплати;

особам, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3000 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії.

Якщо в осіб, зазначених в абзаці п’ятому цього пункту, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру, передбаченого в абзаці п’ятому цього пункту (3000 гривень). При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2600 гривень, а в осіб у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2500 гривень.

2. Установити, що з 1 грудня 2022 року:

особам, яким не виповнилося 70 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, не працюють (не провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) і в яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2500 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсій;

особам, зазначеним в абзаці другому цього пункту, страховий стаж яких становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного в них страхового стажу, виходячи з розміру 2500 гривень.

Особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону з урахуванням страхового стажу не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, і працюють/провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, після звільнення з роботи/припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, щомісячна доплата до пенсії, передбачена абзацами другим, третім цього пункту, встановлюється з дати звільнення з роботи/припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу.

3. Установити, що жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962 р. по 31 грудня 1962 р., до пенсії за віком, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, встановлюється щомісячне підвищення в розмірі 9 відсотків зазначеної пенсії за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.

Щомісячне підвищення, передбачене цим пунктом, установлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом.

Призначення дострокової пенсії за віком матері дитини з інвалідністю.

Згідно з  підпунктом 3 пункту 1 статті 115 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон 1058) право на призначення дострокової пенсії за віком мають, зокрема, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, -після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

- абз.3 підпункту 6 пункту 2.1 Порядку подання та оформлення документів для

призначення (перерахунку) пенсій відповідно Закону 1058, затвердженого постановою

правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 зі змінами внесеними постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2021 № 33-1 (далі — Порядок), документи, які підтверджують право на призначення дострокової пенсії за віком матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, - це документи про народження дитини, виховання її до шестирічного віку, про визнання дитини заявника особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю.

- пунктом 2.18 Порядку визнання особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з

інвалідністю засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладу

охорони здоров'я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає

допомогу, про період призначення допомоги. У разі якщо дитина визнана дитиною з

інвалідністю після досягнення шестирічного віку або особою з інвалідністю з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку, надається відповідно висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку, та/або висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення особою вісімнадцятирічного віку (висновок про час настання інвалідності).

Про щомісячне підвищення при призначенні пенсії жінкам.

     Постановою Кабінету Міністрів України N 963 від 15.09.2021 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” (особам у віці від 70 до 75 років та які народилися  з 01.01.1962 по 31.12.1962)  установлено, що жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962 р. по 31 грудня 1962 р., до пенсії за віком, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, встановлюється щомісячне підвищення в розмірі 9 відсотків зазначеної пенсії за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.

Щомісячне підвищення  установлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом.

Підвищення до пенсії встановлюється при дотриманні таких умов:

- дата народження жінки — з 1 січня 1962 по 31 грудня 1962 року;

- пенсія за віком призначається відповідно до Закону України № 1058 вперше (раніше жінка не отримувала будь-яку пенсію).

Жінки, які раніще отрмували пенсію по інвалідності, за вислугу років чи у зв’язку з  втратою годувальника, при переведенні на пенсію за віком права на встановлення підвищення не мають.

Розмір підвищення визначається індивідуально та залежить від розміру пенсії жінки, обчисленої  з урахуванням набутого нею страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Підвищення встановлюється починаючи з 01 січня 2022 року.

    АВТОМАТИЧНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

1. Отримай кваліфікований електронний підпис (КЕП);

2. Зареєструйся на ВЕБПОРТАЛІ Пенсійного фонду України

PORTAL.PFU.GOV.UA;

3.Ввійди до особистого кабінету на ВЕБПОРТАЛІ Пенсійного фонду України за допомогою КЕП;

4.Заповни анкету -заяву (загальні дані, дані дакументу, що засвідчує особу, адресу, спосіб отримання виплати);

5.Додай скановані копії документів;

6.Підпиши анкету-заяву КЕП та надішли до органу Пенсійного фонду України;

7.При досягненні пенсійного віку отримай інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення, розмір пенсії зав допомогою СМС -повідомлення, засобами ВЕБПОРТАЛУ.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних