Слобідська громада

Одеська область, Подільський район

ДО УВАГИ ОСІБ, ЯКІ БАЖАЮТЬ СКОРИСТАТИСЯ ПОСЛУГОЮ ВАУЧЕР НА НАВЧАННЯ!

Дата: 08.06.2023 14:00
Кількість переглядів: 46

                         

 Вимоги до визначених Порядком категорій осіб, які мають право отримати ваучер на навчання та перелік необхідних документів для отримання ваучера

1. Особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років

Вимоги до особи:

· не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

· не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

· не отримували ваучер раніше;

· не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

· наявність професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

Перелік документів

· Паспорт громадянина України

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

· Документ про професійну (професійно-технічну)/ фахову передвищу/вищу освіту (дублікат документа про освіту)

· Трудова книжка / дублікат трудової книжки / копія трудової книжки, засвідчена роботодавцем / відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих

осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування / довідка про прийняття та звільнення з роботи, видана за місцем роботи.

· У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній чи відсутності відомостей про трудову діяльність у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається :

· довідка про прийняття та звільнення з роботи, видана архівною установою / цивільно- довідка про прийняття та звільнення з роботи, видана за місцем роботи чи архівною установою, або цивільно-правовий договір, або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

· Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається відповідна довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, в якому особа перебуває на обліку, або військовою частиною (закладом спеціалізованої освіти військового профілю, військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти тощо), де особа проходила службу (за наявності).

2. Особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я.

Вимоги до особи:

· не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

· не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

· наявність вислуги не менше 10 років;

· не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

· не отримували ваучер раніше;

· не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

· наявність професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

Перелік документів

Паспорт громадянина України

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

Документ про професійну (професійно-технічну)/ фахову передвищу/вищу освіту (дублікат документа про освіту)

витяг з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби

інший документ, що підтверджує стаж військової служби не менше 10 років та підставу звільнення з військової служби.

3. Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Вимоги до особи:

-не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

-не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» -пенсійного віку;

-звернулися протягом трьох років з дня звільнення;

-не отримували ваучер раніше;

не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

наявність професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

Перелік документів

Паспорт громадянина України

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

Документ про професійну (професійно-технічну)/ фахову передвищу/вищу освіту (дублікат документа про освіту)

посвідчення учасника бойових дій

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни

довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (у разі потреби)

довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі потреби)

довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (у разі потреби)

4. Внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Вимоги до особи:

· не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

· знаходяться в трудових відносинах;

· не отримували ваучер раніше;

· не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

· наявність професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

· якщо ВПО особа офіційно не зайнята на час звернення - відсутність підходящої роботи.

Перелік документів

· Паспорт громадянина України

· Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

· Документ про професійну (професійно-технічну)/ фахову передвищу/вищу освіту (дублікат документа про освіту)

· довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

5. Особи, стосовно яких згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Вимоги до особи:

-не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

-не отримували ваучер раніше;

-не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

наявність професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

Перелік документів

-Паспорт громадянина України

-Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

-Документ про професійну (професійно-технічну)/ фахову передвищу/вищу освіту (дублікат документа про освіту)

відомості про встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

6. Особа з інвалідністю за відсутності підходящої роботи

Вимоги до особи:

-не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

-не отримували ваучер раніше;

-не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

наявність професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

якщо особа з інвалідністю офіційно не зайнята на час звернення - відсутність підходящої роботи.

Перелік документів

-Паспорт громадянина України

-Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

-Документ про професійну (професійно-технічну)/ фахову передвищу/вищу освіту (дублікат документа про освіту)

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією

індивідуальна програма реабілітації (за бажанням)

7. Особа, яка у період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримала поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період здійснення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, у разі наявності відповідних рекомендацій в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення їй інвалідності

Вимоги до особи:

-не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

-не отримували ваучер раніше;

-не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

наявність професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

Перелік документів

-Паспорт громадянина України

-Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

-Документ про професійну (професійно-технічну)/ фахову передвищу/вищу освіту (дублікат документа про освіту)

індивідуальний реабілітаційний план

висновок лікарсько-консультативної комісії державного або комунального закладу охорони здоров’я

довідка військово-лікарської комісії

-довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь